Jaume Sans i Vellvehí, com a professor del curs,  es compromet a:

  • seqüenciar els diferents continguts del programa
  • organitzar i orientar tant els grups com els equips de treball
  • marcar els errors en els textos produïts per l’alumnat com dels dictats
  • vetllar pel bon ambient i cohesió de tot el grup classe
  • fer els deures que decideixo