3a sessió amb l’S2 (cliqueu l’enllaç per consultar la sessió)

Conjunció astral fatal abans d’entrar a l’aula. La impressora s’ha col·lapsat.  El navegador, per no perdre el costum, en vaga de zel. Els retoladors, secs. M’he anat atabalant. La veu em tremolava.  Les oracions, inacabades. Lligava una idea amb una altra. Però em seguien i han entès l’imperatiu a la primera. Ara començo a veure la utilitat d’aquest dietari.

M’ha desagradat com he fet la posada en comú tant de l’anàlisi dels textos inicials com del repàs de l’imperatiu. He anat fent una roda un per un i tinc la sensació que el ritme s’alenteix.  Per impediments tecnològics, no hem pogut comparar el text model que havia triat. No sé quina conclusió han tret del textos instructius a partir dels seus. Ara bé, estic impressionat per la qualitat i la celeritat a l’hora de  publicar-los.  Destaco l’extensió del de la M. José. És un manual. Per tant, hi ha desenvolupat diferents apartats. És una mescla de text explicatiu i instructiu.  Aquestes són les similituds i diferències que hem apuntat. Així hem anat definint els textos instructius.

Això ha donat peu per comentar l’ús dels temps verbals en les receptes de cuina. He insistit que l’ús del present o del futur és per la intenció divulgativa. Són les formes que predominen en una recepta televisada.  Hem continuant demanant-los fortaleses i febleses dels seus textos. N’estic content del resultat.

Com que ha sortit que un dels punts per millorar era l’ús de les formes verbals, hem repassat l’ús de l’imperatiu. Per primera vegada, he modificat l’ordre de la seqüència. Han triat un verb dels seus textos i els he demanat que conjuguin present d’indicatiu i després el de subjuntiu. Després hem vist com es conjugava l’imperatiu. Hem deduït perquè les segones persones s’agafen del present d’indicatiu (han d’actuar) mentre que per a les altres persones recorrem el subjuntiu ja que deixa de ser un ordre sinó que un desig.La majoria ha triat verbs de la 1a conjugació.  Els he recordat que és la conjugació més regular. És la més pràctica.

Després he seguit amb l’activitat dels radicals velars. La majoria ha format bé l’imperatiu perquè ha escrit el present de subjuntiu.  En la posada en comú els he fet deduir perquè els treballàvem.  La terminació verbal de la 1a persona del present d’indicatiu i com es transforma en el subjuntu. També els he fet adonar que són de la 2a conjugació, la més irregular. Ho he justificat perquè els he comparat amb el germà mitjà. Els rars. Ara bé, tampoc s’ha salvat de la comparació els de la 3a conjugació. Els caganius poden imitar el germà gran (serà regular com dormir) o bé competeixen amb el del mig (com llegir). Fabra i Solà em tenen per un cas perdut.

Per acabar, els he demanat  que escriguessin una ordre. Ja tenim un exercici per repassar les prohibicions.

Fonts:

3a sessió

dietari d’aula