Sessió 5a amb l’S2

Llegint el dietari de la sessió anterior, em sorprèn les valoracions de de les parelles autores. Em fa gràcia les floretes que es tiren i agraeixo el comentari que em dedica una alumna.  Prenent el tallat abans d’entrar a la feina, llegeixo un fragment del llibre Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia  em dóna la idea de com encarar la sessió: per què no elaborem recomanacions que ens proporcioni benestar?

Inicio, com és costum, plantejant quines conclusions van treure de la darrera sessió Va bé per introduir  la lectura de l’acta. Els exposo la situació. Es van dibuixant somriures a les cares. Obren els ulls com taronges quan els recordo que el cervell és més receptiu en calma que no pas quan estem amoïnats. Els presento els continguts: les perífrasis verbals i les marques d’ordre.

Corregim les perles dels textos inicials.  Tot seguit formem grups perquè llegeixin un text en veu alta i vagin apuntant les perífrasis. Riuen. El delegat del curs suggereix que els he creat un atac d’angoixa perquè no recorden què son. Els explico breument i s’hi posen. Aquesta és l’entrada que vam llegir.  En la posada en comú, detecto que és difícil separar perífrasis verbals  i verbs de règim preposicional. Glups! Me’n surto com puc. Mirem el quadre, extret d’Internet.

Recordo que els textos instructius poden ser pautats o redactats. Llegim la recepta i els preguntem de quin tipus. Els demano que la transformin en redactada. Apareixen els marcadors o connectors temporals. Sóc incapaç de classificar-los. Aprofito per apuntar-los a la pissarra (adverbis i locucions adverbials de temps, oracions subordinades adverbials). Quant a les subordinades, insistim en l’ús de en +infinitiu (insisteixo que l’infinitiu i l’article no s’avenen) i la incorrecció del gerundi copulatiu.

Acabem la sessió  transformant les activitats positives de l’entrada que hem treballat prèviament en recomanacions.