Si cada vegada es defensa que la docència ha d’acompanyar l’alumnat en el seu procés d’aprenetatge, potser que ens anem dotant de recursos per atendre la diversitat de l’aula.  Una eina podria ser la que descriu Marta Romo (@martaromo) en el llibre de Kaufmann, A. E.  i Cubeiro, J. C. (2008): Coaching y diversidad, Madrid, LID Editorial Empresarial , el diversigrama. És una adaptació de l’enneagrama. En aquest cas, la consultora perfila nou agrupacions de competències que podem observar entre el personal de les organitzacions. Em sembla que podem trobar bastants similituds entre una empresa i una aula. No deu ser cap barrabassada: ara que hem descobert que encara arrosseguem el llast de la industrialització.

Aquest instrument pot servir com a punt de partida perquè la persona es pugui conèixer millor i, així , s’accepti  i es comprometri  a millorar aquells aspectes que triï. El fet de conèixer-se un mateix és un pas per entendre els altres. Tot a través de les preguntes de l’orientador (coach).

En la taula teniu apuntat els diferents tipus i com pot intervenir l’expert a l’hora d’establir un pla d’acció. Entre parèntesis teniu l’enneatipus i al final, en vermell, les actituds o  emociones que  generen conflictes als diferents tipus.

visceral introvertit

(núm.1 el reformador)

 • sempre té la raó
 • altíssima exigència
 • sentiments de frustració
 • perfeccionistes
 • cerquen la millora

○     observadors

○     empren termes com: corregir, castigar, modificar, millorar, exigir

 • cal asserenar-lo i aprendre que sigui tolerant
 • riure’s d’un mateix
 • gaudir de les petites coses
 • fomentar-li el benefici del cooperativisme
 • la descoberta: la perfecció és font de frustració i malestar

IRA

visceral extrovertit

(núm.8 el desafiador)

 • és el cregut
 • no té autocontrol
 • tot o és blanc o negre
 • cal que aprengui la responsabilitat pròpia
 • ha de ser assertiu

CAP AUTOCONTROL

visceral equivertit

(núm.9 l’indolent)

 • són receptives a l’ambient
 • + reactives
 • mandroses amb elles mateixes
 • no suporten els conflictes. Necessiten pau i tranquil·litat
 • cal que aprengui que els conflictes són necessaris per avançar
 • cal fomentar la seva seguretat i determinació
 • han d’aprendre a reafirmar-se davant dels altres
 • han de participar en grups
 • han de saber dir no
 • han de prendre decisions

IGNORÀNCIA

emocional introvertit

(núm.4 l’especial)

 • és susceptible i crític
 • es compara constantment
 • cal fer-lo adonar de les emocions positives
 • ha de saber planificar-se, establir rutines i hàbits productius

ENVEJA

emocional extrovertit

(núm.2  l’ajudador)

 • en el fons és orgullós disposat a ajudar sempre els altres
 • cal que aprengui a centrar-se en ella mateixa
 • ha de treballar l’assertivitat
 • ha de ser humil
 • ha d’aprendre que no pot viure amb el constant reconeixement dels altres.

ORGULL

emocional equivertit

(núm.3 el triomfador)

 • obsessionat per la feina i per complicar-se la vida
 • cal que aprengui a ser autèntic; només ell pot valorar-se

VANITAT

intel·lectual introvertit

(núm.5 l’observador)

 • s’aïlla: no li agrada treballar en equip
 • analfabet emocional: ni entén, ni s’entén.
 • és molt reflexiu
 • cal fer-lo adonar de les serves capacitats per poder participar en un equip
 • ha de saber planificar-se, establir rutines i hàbits productius

AVARÍCIA

intel·lectual extrovertit

(núm.7 l’entusiasta)

 • pensar en positiu i és optimista
 • vetllen pel bon ambient i l’entusiasme
 • per ocultar el seu buit interior, s’engresquen en idees i experiències gratificants
 • és somniador. Projecten plans de futur, tot  que li avorreix tirar-lo endavant.
 • Cal que sigui tranquil, obectiu (realista), claredat i organització mental.

HEDONISME

intel·lectual equivertit

(núm.6 el dubitatiu)

 • viu entre por i valentia
 • pot patir angoixa per participar en projectes de futur.
 • es bloqueja a l’hora de prendre decisions.
 • cal que aprengui a ser més segur. per a això,  ha de saber ser tranquil, que visqui el present i no s’anticipi en el futur.
 • ha de saber prendre decisions per ell mateix

ANGOIXA PEL FUTUR

Les pautes ens poden ser útils per ajudar a tractar determinats conflicte a l’aula o bé per poder orientar millor algun estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Aquí teniu el resum del capítol.

Bibliografia:

Diversidad y coaching per Marta Romo dins de Kaufmann, A. E i Cubeiro, J. C (2008) : Coaching y diversidad, Madrid, LID Editorial Empresarial (pàg. 63-77)

Vilaseca, Borja ( 2012): Encantado de conocerme, Barcelona, RBA REVISTAS SL