9a sessió amb el D. Ahir vam concloure la primera fase. Ha finalitzat la preparació dels grups d’experts. A partir de demà miraran de fer aconseguir l’objectiu pel qual s’han estat preparant a la resta de companys. En tinc ganes. De totes maneres, la sessió es va desenvolupar així. 

De Lourdes Carreras Gallardo, una altra perspectiva

Sorpresa. La connexió WIFI no funciona. Keep calm and speak catalan. Vés corrents a fer fotocòpies de l’activitat prevista. Mentrestant, m’assec per explicar-los com havia distribuït la sessió.  Cada vegada m’agrada més mirar-me’ls a la mateixa alçada. Els avanço que continuarem aprofundint en la generació d’idees i que després conclourem els grups d’experts. Els plantejo que dijous els repartiré en equips. Deixem els grups per constituir-nos en equips de xerpes. Cada component tindrà la tasca de fer assolir el seu objetiu a la resta de l’equip. Accepten aquest procediment.

Treballem l’activitat de la tesi i els arguments. Rodinen. La troben un pèl difícil.  TIPUS D’ARGUMENTS TIPUS D’ARGUMENTS SOLUCIÓ Improviso un recurs per reconèixer si una idea és una tesi o un argument: subjectivant la proposició, és a dir, introduint-hi un encapçalement com Jo penso que… o Jo crec que… Sembla que funciona. Relacionem les tesis i els arguments. Els faig adonar dels elements de cohesió que els podia ajudar a relacionar-los.

Tot seguit, els plantejo que triïn un dels arguments de les sessions anteriors i que el desenvolupin. M’embolico amb la instrucció: “Considereu-lo tesi i busqueu-hi uns arguments, segons els tipus que acabem de veure” . Com que veig que els costa d’entendre-ho, els ofereixo una alternativa. “Si algú es veu incapaç de fer l’activitat, que recuperi la tesi i un argument i que reconegui de quin tipus és”.  Em vaig passejant i vaig resolent els dubtes que tenen. En la posada en comú, vaig demanant al·leatòriament alguns exemples. Ens sorprèn el Jordi. S’ha pensant un argument de cada tipus. Tots l’aplaudim. Finalment, miro d’aclarir la intenció d’aquesta activitat: ser capaços de desenvolupar una idea principal amb idees secundàries. Si un text argumentatiu presenta una tesi, fonamentada en arguments, l’estructura d’un paràgraf és similar. Presenta una idea principal justifica amb unes de secundàries.

Queda una hora. Es reuneixen els grups. Com el dia anterior, els dels sons ocupen la taula gran.  Vaig visitant cada grup i demanant-los si ho tenen clar, si saben comp plantejaran el contingut, com pensen fer acomplir l’objectiu.  M’entretic en el de les categories gramaticals. El Fran exposa els seus neguits. D’entrada,  no es considera expert. Encara té dubtes sobre el contingut. Mirem de convence’l tants els companys  com jo.  Reconeix que intuïtivament sap etiquetar les paraules, però no sap la teoria. Li responem unànimament que no cal. Ens planteja una altra temença: “I si no sé aclarir un dubte del company?” Li recomanano naturalitat i que primer demani ajuda  a l’equip i si no que em reclami. Remuga. Ens torna a desafiar amb un altre temor: “Però no tinc ni PI de les funcions sintàctiques!!” Tots l’advertim que veurem aquest contingut a la unitat 3. Finalment, reconeix que és un patidor. A més, té companys que han suspès. Si és per això, el tranquil·litzo. Última volta per tots els grups. Em van donant algun material o bé m’autoritzen a fer servir l’exercici que van fer ells.

De Lourdes Carreras Gallardo

De Lourdes Carreras Gallardo, els grups d’experts en plena acció

Com que veig que ens queda un quart i ja hi ha grups que han acabat, els proposo que trobin un anunci per al seu contingut. En menys d’un quart ja el tenen. Fins i tot, un grup s’ha atrevit a recrear-ne un. Ens petem de riure.

Anuncis