3a sessió. Vaig haver de planificar la sessió amb la possibilitat que no vinguessin les visites. I així va ser. Em vaig oblidar d’enviar un recordatori.

La Begoña va presentar la seva diapositiva. De moment, les dues persones que han entomat el repte han respost satisfactòriament. Va passar el mateix amb les gravacions de vídeo fins que es va trencar la roda. Espero que ara no passi.

Una sessió en 21 paraules (1)

Vam acordar quins hauries de ser els criteris per a la iniciatvia que haurien de tirar endavant. Això ens va permetre que cadascú apuntés quins eren els objectius d’aprenentatge. Tot i que els vaig obligar a consensuar-los, em vaig quedar amb els fulls. Miraré de publicar-los quan hagin acabat la seva oferta formativa. Vull que els companys els contrastin amb el que han vist.

Finalment, els vaig demanar que dibuixessin un cartell amb la seva oferta. Vam acabar la sessió, formant dos grups. Cada membre llegia una part de l’entrada d’Albert Baranguer. Vaig concloure que de banc comú de coneixement ens hem de conformar amb una xarxa d’intercanvi.

https://www.haikudeck.com/p/FDjAsd6zAD