20161104_195618.jpg

4a sessió. Va ser una sessió molt fluida. Vam arrancar la sessió amb una roda en què cadascú va confessar quin era el seu arbre. Vam recordar la sessió anterior i vaig presentar el pla de la d’avui.

Es van agrupar per episodis. Primer, individualment va apuntar quin era el tema de l’episodi. Primer, individualment; després, contrastant-lo amb la resta de companys. Tot seguit, en van escriure la trama.

Després, van anar apuntant tots els personatges del seu episodi. Van elaborar un perfil dels més rellevants.

Finalment, vaig demanar la valoració de la sessió. Tothom va opinar sobre aquesta lectura cooperativa del llibre de Ramon Llull. A la majoria li va agradar.

Anuncis