D 2010


Resum de l’últim article de Joan Solà

Joan Solà escriu el darrer article  primer fent un balanç de la seva col·laboració periodística. Després valora  el que li ha comportat. Defensa el relleu generacional per diferents motius: perquè la joventut està ben preparada, aporta un punt de vista diferent i perquè, inexorablement, és un signe de progrés. Finalment, conclou animant els lectors a seguir apostant per mitjans de comunicació en català, a interessar-se pels consells lingüístics i , evidentment, li agraeix el seu suport. (76 paraules)

Jaume Sans i Vellvehí, com a professor del curs,  es compromet a:

  • seqüenciar els diferents continguts del programa
  • organitzar i orientar tant els grups com els equips de treball
  • marcar els errors en els textos produïts per l’alumnat com dels dictats
  • vetllar pel bon ambient i cohesió de tot el grup classe
  • fer els deures que decideixo