Sessió 11a amb l’S2. Cliqueu l’enllaç per consultar la sessió i l’opinió de l’alumnat.

De nou, de cap a la piscina. Ho confesso: en desconeixia l’existència. Convides una parella amiga a dinar a casa. Es retarden.  Mentre els esperem, la dona s’entreté amb el mòbil. Em pregunta: “Què és un videolit?”.  Arronso les espatlles. Marxen els convidats. Ha estat una trobada molt agradable. Ho aprofito per indagar sobre la paraula. Eureka!! Ja sé com enfilar la tercera unitat. L’hem de centrar en els textos explicatius.

Feia temps que hi donava voltes. Volia relacionar aquesta tipologia textual amb l’any Espriu. Tenia clar que en aquesta ocasió hauria d’oferir al grup les diferents propostes:

  • organitzar una ruta literària per Arenys o bé muntar un itinerari per Castelldefels seguint la petja d’Espriu;
  • muntar les activitats per a la cloenda —ai, que encara no els he dit res… Ja veuràs la quefa i les companyes… És el que té ser el noi de l’equip!
  • donar llibertat perquè cada grup proposi un projecte per treballar el text explicatiu.

Així doncs, què i com hem treballat en aquesta sessió? Primer, calia donar per acabada la unitat 2. Per tant, elaborem un mapa conceptual amb el que hem après en aquesta unitat. S’hi atreveixen pocs a fer la posada en comú, però es va enriquint amb les diferents aportacions.  Trio tres continguts i formem el mateix nombre de grups. S’encarreguen de preparar les píndoles per a la unitat 2.

Els demano si volem mantenir el grup de treball. Assenteixen. No els exposo el dubte de la sessió (com hauríem d’encarar aquesta unitat) sinó que els formulo una pregunta: “Què és un videolit?” Tothom desconeix el concepte. Ens llegim l’entrada de Carme Bové (@carmebove) i mirem el videolit elaborat pel CNL de l’Hospitalet. Silenci respectuós. Em sembla que algú ofega l’emoció.  Després els demano que defineixin el terme. Cada grup n’ha de triar una per comentar-la.  Un grup ha optat per consensuar una resposta a partir de la definicions individuals. Va més lents, però paro l’orella en el debat que té. Discuteixen un dubte lèxic. La majoria intenta convèncer el company que obra literàtaria i poesia no és correcte: optes pel mot genèric o pel concret, cosa que obligaria a detallar més gèneres literaris.

Em sembla que ja saben què els proposaré. Els demano si s’atreveixen a crear cada grup un videolit. Ho accepten unànimament. Els suggereixo que cada document es pot centrar en un gènere conreat per Espriu. S’ho reparteixen.  El grup més democràtic entoma les escorrialles: el teatre. De moment, hem acordat que per a dijous cal que es documentin.

Improviso un dictat: he calculat a l’alça el temps de cada activitat. Trio un article de Sandra Hurtado. Mentre el comentem perquè el corregeixin vaig apuntat els continguts que haurem de treballar: derivació i composició, pronoms de relatiu.

Se’ns ha girat feina: a aprendre de videolits tots plegats, ells i jo.