Àudio de l’entrada. Cliqueu aquí.

Comenco aquest repàs del curs 2012-13 reflexionant sobre la modalitat a distància. Aquesta entrada clou una etapa que m’ha comportat  molta satisfacció i reconeixement. Ha suposat un vertader punt d’inflexió en la meva evolució professional. Ha estat una aposta i un mitjà per investigar i experimentar el que acordàvem en les reunions de coordinació, sobretot pel que fa a l’avaluació. El blog que va néixer per convertir-se en un entorn virtual d’aprenentatge,  on l’alumnat es podia descarregar les activitats de síntesi i les corresponents solucions per corregir i escriure comentaris per anar practicant l’expressió escrita, va esdevenir-ne en un altre que va servir per experimentar una correcció significativa i  l’autonomia d’aprenentatge. De fet,  s’ha anat perfilant de mica en mica en un pretext per plantejar reptes a l’alumnat per anar desplegant la seva competència digital i reflexiva.

La nova etapa va néixer al començament com una falsa experimentació sobre la correcció  per conscienciar l’alumne que escriure és un procés i, per tant,   hauria d’aprendre, aplicar i reflexionar estratègies o recursos  a cada fase.  Ara, ja desplegàvem recerques de tresor o aprenentatge per projectes. Tiràvem endavant projectes  molt més creatius, que ens exigia una tipologia que no recull  les programacions de la DGPL. Aquests són els projectes que vam anar desenvolupant. Teniu un document amb les activitats i les corresponents entrades,

curs 2010-11

1r quadrimestre: l’experimentació sobre la correcció significativa

2n quadrimestre: l’elaboració d’un tutorial de navegació pel blog

curs 2011-12

1r trimestre: elaboració d’un text sobre la modalitat a distància TASQUES 1R TRIMESTRE

2n trimestre: a partir d’una campanya de foment de lectura, organitzar un passallibres virtual TASQUES 2n TRIMESTRE

3r trimestre:  a la recerca en comú de dos autors per elaborar una ruta virtual TASQUES 3r TRIMESTRE

curs 2012-13

1r trimestre: elaborar una infografiar per socialitzar els llibres de text o bé preparar una presentació per convèncer de treballar sense llibres de text TASQUES 1R TRIMESTRE

2n trimestre: explicar un itinerari per visitar el lloc d’origen de cada alumne TASQUES 2N TRIMESTRE

3r trimestre: elaborar una presentació argumentant la rellevància política, econòmica o cultural dels Països Catalans. TASQUES 3R TRIMESTRE

Com vam treballar la correcció significativa? El blog es va destinar a l’activitat d’expressió escrita. Es va reduir a un sol text. A la primera unitat en feien la versió inicial i en el transcurs del curs l’anaven millorant fins que en la darrera unitat en presentaven una de definitiva, que els la corregia jo. Aprofitava el text inicial per extreure  errades per oferir una activitat de correcció: una adaptació de la subhasta. Era una activitat que els entusiasmava. A partir del curs 2011-12, ja vam incloure algunes tasques d’expressió oral també.

Fomentava l’autonomia per dues bandes. Rebien per correu electrònic les activitats de síntesi amb la solució. Quan s’acaba el període de la unitat, havien de presentar la unitat amb les graelles autocorrectives completes. En el blog, vaig anar implantant activitats que els demanés prendre decisions. Per exemple, vam acordar els criteris avaluatius dels textos entre tots i gràcies a les seves aportacions vaig elaborar unes pautes de revisió. Quan els ofereixes unes activitas en què els aprenents han de decidir són més estimulant tant per a ells com per al tutor.

Quant a l’avaluació, contemplàvem el procés. Per tant, avaluàvem al començament i al final. També vam fixar un dietari d’aprenentatge en què deixaven escrits els dubtes o les impressions de com els anava la unitat.  Ara m’adono que les preguntes del dietari era massa repetitives. A l’inici podien ajudar a com l’alumne podia preguntar-se pel seu aprenentatge, però més endavant els havia de deixat que fossin ells que es fessin les preguntes.

A cada edició —com podeu comprovar en els documentat adjuntats més amunt—,  distribuïa les diferents unitats amb una entrada en què incloïa les diferents tasques a desenvolupar. Finalment, havien d’anar configurant el seu quadern d’aprenentatge. En un principi, costava la navegació, però després s’hi anaven habituant.  Vaig començar plantejar tasques individuals i provant diferentes tipus d’avaluacions: autoavalució, coavaluació i heteroavaluació. Vaig desistir d’elaborar el contracte   perquè l’oferta trimestral va intensificar la variació de propostes didàctiques i havíem d’evitar que s’anessin repetint. De fet, anava molt bé perquè l’aprenent reflexionés què li havia suposat el curs.  Cada vegada vaig anar incorporant el treball cooperatiu per desenvolupar les tasques.

Què he après d’aquest experiència? D’una banda,  he constatat que el nostre rol com a formador és el d’orientar i animar. He  assumit un aprenentatge paral·lel als dels alumnes. M’han endinsant en el terreny de la intel·ligència emocional, cosa que em va proporcionar recursos per afrontar un parell de crisis familiars. De fet, en cada edició he estat testimoni d’alumnes que el curs es va convertir en un desafiament personal. Són herois quotidians. Cito un cas.  l’Ana, una afectada de fibromiàlgia, em va demanar certa flexibilitat en els terminis de les unitat perquè coincidien amb brots de la malaltia. Dubtava si seria capaç de finalitzar el curs. Va aconseguir acabar-ne cinc  i treure’s dos certificats de nivell. No podem menystenir el periple de cada alumne. Hem d’estar atents amb les seves biografies. De vegades, el curs pot suposar una taula de salvació, encara que el tutor els compliqui la vida proposant-los noves aventures. De l’altra, és molt més engrescador proposar reptes creatius tant per al formador com per als aprenents. Et modifica el concepte d’avaluació. Ja no pretens que resolguin un producte sinó que t’obliguen  a fixar-te  en el procés. A més, els alumnes et sorprenen. Prenen molta més responsabilitat del que fan, s’exigeixen  més.  A més, si saben que els valorarà un company. Volen ser capaços de resoldre la tasca. Hi posen la pell. Per exemple, una alumna va gravar un lectura d’un fragment d’una novel·la de la seva autora predilecta. Em va fer anar de corcoll per comprovar si s’havia editat una versió en català de l’obra. Em va confessar que s’ho havia passat d’allò més bé traduint el passatge.  La manera com els companys valoren els treball de l’altri mostren  respecte i comprensió. Els agrada —la gran majoria—  destacar-ne les fortaleses. Per tant, hauria d’adoptar aquesta visió positiva que es tenen.

Quins són els reconeixements?

Haver presentar el blog en dues edicions del Premi Espiral d’Edublogs.

Haver presentat com una bona pràctica en la I Jornada aprendre llengua en el s. XXI 

( a partir del tall 0:45:53 )

Fa dies que rumiava de participar en la nova proposta de Purposed.  D’entrada, em violenta fer servir el vídeo com a canal de comunicació. Fa any que la fotogènia i jo vam acordar donar-nos un temps i emprendre vies paral·leles.  La timidesa va aprofitar per substituir-la. Ara bé, també m’atreia aquesta manera orginal de plantejar un contracte. Per tant, anava com anell en un dit per acompanyar l’entrada de la tasca d’elaborar un contracte de curs.  Ahir em vaig presentar amb el portàtil per si hi havia ocasió per gravar el compromís. Fes-te fotre perquè la tecnologia no va rutllar. Vaig haver de recórrer al llibre de comptes i demanar al meu fillol que em pagués el deute.

Mentre el paio anava preparant l’espai – vam descartar l’estudi, el jardí; finalment,vam optar per les golfes-, repassava el text i m’anava posant més nerviós. Vam començar. Primera presa, impossible de pronunciar nom, dedicació i institució -primer embarbussament-. Penso com s’ho deu fer la duquessa d’Alba per pronunciar tota la tirallonga de títols, i no duc encara cap pròtesi dental. Em calma. “No passa res, Jaume. Quan tu ho diguis, hi tornem”. Segona presa, pronuncio el text amb embranzida, però al final em falla la memòria. “Repetim. No tinc pressa”. Tercera presa: “Jaume, bé, però…” Em proposa unes indicacions. Vol que acaba i miri la càmera fixament. Em recorda el final de la crònica d’un corresponsal. “Jaume Sans. Consorci per a la Normalització Lingüística. Eramprunyà”. Acoto el cap. Sóc un actor dòcil, tant que al final em foto les indicacions a l’esquena i m’adono que no sé on he fixat la mirada. L’he repartida al llarg de la tauleta.  La dóna per bona. Té el detall de no mostrar-me la gravació. Em commou aquesta consideració juvenil per la inutilitat madura. La crisi vindrà quan m’avisi que ja ha penjat la gravació.

Ens presentem a la reunió del grup impulsor de Pràctica Reflexiva. Anècdota del dia: quedem tancats a l’ascensor dues parelles d’assistents. No ens reconeixem fins que entrem junts a la mateixa sala. Fem la roda de rigor. Ens sorprèn -i meravella– la diversitat d’àmbits, tot i que la docència i el mètode és el vincle comú. L’Olga condueix la sessió, tot i que el Joan va puntualitzant la informació. M’agrada com va deixant anant observacions i conclusions i te les poses a la butxaca perquè saps que s’han contrastat. És el parany d’aquesta metodologia. Et convenç perquè et fa palpar les coses. En surto bastant atònit, i amb un encàrrec. A mesura que arribo a casa m’entren les ganes fer els deures i de participar-hi. Des d’ahir a la nit el cercador treu fum. Tots els participants ens volem conèixer

Jaume Sans i Vellvehí, com a professor del curs,  es compromet a:

  • seqüenciar els diferents continguts del programa
  • organitzar i orientar tant els grups com els equips de treball
  • marcar els errors en els textos produïts per l’alumnat com dels dictats
  • vetllar pel bon ambient i cohesió de tot el grup classe
  • fer els deures que decideixo