Seguirem l’ordre cronològic d’aquest mitjà: del més recents al més antic. La setmana passada va coincidir amb una calipàndria. Per tant, les sessions van ser una mica galdoses.

10a sessió.  Vaig pensar que ja era l’hora que ens centréssim en el projecte. Vaig decidir que la sessió havia de constar a respondre les preguntes que havíem acordat. Hauria d’haver previst una primera fase en què cadascú  les respongués individualment i unaaltyra en què ho havien de contrastar amb els companys de l’equip. Com testimonien les fotografies, en els grups uns s’hi van escarressar de valent mentre els altres es van despenjar, o els van ignorar els companys… De totes maneres, n’estic content amb el resultat. Vam assolir la tasca. Es van adonar que posaven en pràctica tot el que havien après fins ara o bé que apareixien estructures lingüístiques espontàniament. Però alguns es van cansar i es van desesperar perquè el brogit va anar en augment i jo no hi intervenia. D’altres, com la Celia, es van queixar que els havia fet treballar força. Em sembla que es van adonar que estava sota mínims. Van tenir un detall en finalitzar la classe. La majoria em va venir a animar i a desitjar que em recuperés ben aviat.

Vaig tenir la impressió que havia cremat el cartutx del projecte. Es negaven a sortir de l’aula, però vaig captar que el  Chema i el Marco proposaven a la resta d’anar a fer un cafè. Avui repassant el document, m’han vingut al cas possibles tasques emmarcades a cada barri:

  • anar a prendre un cafè
  • anar a comprar per  a la cloenda del curs
  • anar a llogar un pis (Lluminetes)
  • anar a demanar informació (el nom del barri)

9a i 8a sessió ens vam barallar amb les indicacions.

7a sessió vam ser capaços d’eliminar una ciutat rival,  elaborant una enquesta per conèixer la nostra freqüència d’hàbits.