Vision Of Eyechart With Glasses

Vision Of Eyechart With Glasses

 

Sessió 15a de Suficiència 2. Deu ser efecte de  l’empiocament, però em  volia estalviar el relat d’aquesta sessió. Va ser tan breu: caldo vegetal. Aquest matí mentre la comentava amb la meva companya esmorzant m’he adonat que en podia estar prou satisfet.

Primer, va anar molt bé disposar del quadre del procés d’escriptura del Centre de Redacció i llegir les regles per millorar les frases. Va servir per recordar que l’ havíem contemplat en la redacció de la introducció.  Comentant el  paràgraf que cada grup havia escrit, hi observàvem algunes de les regles.

La majoria s’hi va implicar i va fer una revisió crítica. Vaig enyorar que hi hagués un/a assessor/a perquè ens expliqués com hauríem de revisar el text (conservem l’estil dels autors, defensem la intenció comunicativa o vetllem per la llegibilitat…).  Crec que és necessari fomentar aquest tipus d’activitats perquè l’alumnat es conscienciï de les fases. Del primer paràgraf ens vam adonar que calia relacionar les idees similars, no abusar de l’enumeració (les frases podien ser més contundents que no pas enumerar tot un seguit de causes). Ara bé, va tenir molt clar un dels criteris que havíem acordat, el de la brevetat, i també va mirar d’aplicar un pronom de relatiu (contingut d’aquesta unitat). Pel que fa al segon paràgraf, vam esporgar el que ja s’havia esmentat en el primer. Vam mirar de lligar les dues propostes.  Vaig copsar algunes cares d’avorriment. Però em sembla en general que va agradar. Així es van anar fent seu el text.

Aquí us deixo els dos paràgrafs:

De fet, com comento de la sessió anterior,  m’ha agradat com s’ha anat desenvolupant aquesta unitat. En destaco els encerts:

  • elaboració dels criteris avaluatius, que han servit de guia
  • la concreció de dos indicadors: la brevetat i la concisió
  • la redacció i revisió de la introducció

Aspectes del quals he dubtat: tenint feta una base d’orientació, no l’hem poguda aplicar. Potser hauria d’haver demanat una altra tasca individual, tal com suggeria Olga Esteve (elaborar el programa com hauria de ser l’S3? No em vaig atrevir)

Em vaig animar tant que els vaig proposar d’utilitzar el dropbox per introduir el que havien fet ahir i les errades que es van corregir (un altre encert: l’autocorrecció)