Cliqueu la foto per activar la vídeo acta

Cliqueu la foto per activar la vídeo acta

Sessió 15a. Aquesta sessió havia de respondre a dos objectius:  consolidar el model d’informe amb la base d’orientació i redactar el nostre informe. Vam fer la posada en comú i vam apuntar el que s’hauria de millorar amb el text model. Abans de continuar redactant l’informe, vam repassar què enteníem per paràgraf. Primer, vaig mirar que el grup el definís. Després, vam consultar el Centre de Redacció i vam seguir la proposta de Daniel Cassany per triar el paràgraf més adequat.

Vaig recordar les propostes d’informe que havia recollit i les havia unificat. Per tant, vaig formar tres grups: un per a la introducció i dos per a l’exposició. Cada alumne havia de triar una idea de l’esquema i redactar-la. En la posada en comú, vaig anar escrivint-ho en un document i anava comentant què s’hi havia de millorar o de completar. Ens quedava la conclusió. Els vaig proposar de compartir el document perquè cadascú n’escrigués una.

Alguns van aprofitar mentre sortien de l’aula per expressar-me que els havia agradat tant la subhasta com la redacció col·laborativa.

Cliqueu sobre la foto per activar la vídeo acta

Cliqueu sobre la foto per activar la vídeo acta

Sessió 16a.  Teníem la pressió d’acomplir els objectius si volíem celebrar el final d’unitat i de trimestre. Havíem de revisar l’informe i triar-ne una conclusió.  Així doncs, vam començar llegint l’acta de la sessió anterior. Vaig demanar quantes conclusions teníem. Només uns quants alumnes van aixecar la mà. Es van convertir en l’eix aglutinador per formar grups. Abans de posar-se a revisar per acordar una conclusió, vaig llegir en veu alta l’informe. Vaig marcar en blau les meves incorporacions. Mentre el llegia, notava una satisfacció creixent. La Conxi va confessar el mateix. Li semblava que començava a fer patxoca el document.

Cada autor va llegir als companys la seva proposta. Després la van revisar i la van retocar. En la posada en comú, un portaveu de cada grup presentava el resulta. Vaig demanar ajut a l’hora de triar la conclusió. Van apuntar un parell de propostes: triar-les argumentant-les o bé votar-les directament. Vam optar per aquesta segona via. Vaig incloure-la en la versió revisada del document.

Quan ja marxàvem, la Marisol va suggerir si no havíem d’annexar fotografies. Es va avançar a un dels reptes dels veïns. Tothom es va apressar a fotografiar mostres per a l’informe. De totes maneres, els veïns ens en proposen un altre: fotografiar la millor aula a partir de l’entorn de cada alumne, utilitzant Instagram. De moment, en tenim disset. Si us animeu a vistar la galeria, cerqueu l’etiqueta #lamilloraula